Generalforsamling i HIF

Generalforsamling.jpg
11-03-2018

GENERALFORSAMLING

Hjallerup Idrætsforening indkalder hermed jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 i foreningens klubhus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges og godkendes
  3. Udvalgsformændenes beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag for 2018 år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af suppleant
  9. Vag af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
Forslag om vedtægtsændringer – se Nyheder på HIF'eren

 

Hjallerup Idrætsforening