Generalforsamling - forslag om ændringer til vedtægterne

Vedtaegtsaendringer.jpg
16-02-2020

I forbindelse med Generalforsamlingen den 26. marts 2020, så har Hovedbestyrelsen et ønske om vedtægtsændringer. I nedenstående link er det nye forslag til vedtægter. Ændringerne skyldes hovedsageligt et ønske om at præcisere §13 omkring antallet af medlemmer på valg i hovedbestyrelsen på lige og ulige år. 
I §16 er der ønske om at fjerne en tekst omkring indeksregulering. 
Tilsidst er der i §19 også små justeringer til formuleringen af teksten.  
LINK til fil med ændringerne