Generalforsamling i HIF

Generalforsamling.jpg
16-02-2020

GENERALFORSAMLING
2020

Hjallerup Idrætsforening indkalder hermed jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 i foreningens klubhus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges og godkendes
  3. Udvalgsformændenes beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag for år 2020
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse

Forslag om vedtægsændringer - se anden nyhed på HIF'eren eller følg dette LINK
 
Hjallerup Idrætsforening