Generalforsamling i HIF

Generalforsamling.jpg
09-03-2019

GENERALFORSAMLING
2019

Hjallerup Idrætsforening indkalder hermed jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 i foreningens klubhus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges og godkendes
  3. Udvalgsformændenes beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af budgetforslag for år 2019 
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse
 

Hjallerup Idrætsforening