Generalforsamling i Hjallerup Idrætsforening 2023

Medlemsmoede.png
18-02-2023

Generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hjallerup Idrætsforening

 

d. 22. marts 2023 kl. 19.00 i Klubhuset

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Udvalgsformændenes beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse

 

På valg:

Jimmy Skinbjerg Andersen – villig til genvalg

Trine Sølvkjær – villig til genvalg

 

8.  Valg af suppleant

 

På valg:

Leo Weibel – villig til genvalg

 

9. Valg af revisor

 

På valg:

Jesper Sundby– villig til genvalg

 

10. Eventuelt

 

Husk, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.