Generalforsamling i Hjallerup Idrætsforening

Medlemsmoede.png
08-03-2022

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hjallerup Idrætsforening

Onsdag den 23. marts kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 3. Udvalgsformændenes beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
  * Vedtægtsændringer:     Se separat ark med forslag til ændringer
 7. Valg til bestyrelse
  På valg: 
  Peter Lundgren Kjær - villig til genvalg
  Claus Kongsgaard - villig til genvalg
  Morten Morell - ønsker ikke genvalg
 8. Valg af suppleant
  På valg:
  Leo Weibel - villig til genvalg
 9. Valg af revisor
  På valg: 
  Peter Jensen - villig til genvalg
 10. Eventuelt

Husk, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag om vedtægsændringer - se anden nyhed på HIF'eren eller følg dette LINK
 
Hjallerup Idrætsforening