HIF E-sports udvalg retningslinjer

Udvalget består af 5, 7 eller 9 medlemmer og 2 suppleanter valgt på medlemsmøde.
Det eksakte antal udvalgsmedlemmer bestemmes på det årlige medlemsmøde.
Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen - såfremt en suppleant indtræder i et udvalg, sidder suppleanten i den periode der indtrædes for.

Medlemsmødet i E-sport afholdes hvert år inden den 1/2.
Medlemsmøderne indvarsles i den lokale avis med mindst 10 dages varsel.

Dagsorden:                       

  1. Valg af Dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Orientering om afdelingens økonomi
  4. Beretning fra evt. underudvalg
  5. Valg til udvalget
  6. Valg af suppleanter til udvalget
  7. Eventuelt

Konstituering af udvalget finder sted på første møde efter medlemsmødet. Udvalgene skal som minimum have formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.

Det nye E-sportsdudvalg træder i funktion den 1/3.

Stemmeret på medlemsmøderne har aktive medlemmer, trænere, ledere, HIF's Venners aktive medlemmer, passive medlemmer samt HIF's hovedbestyrelse.
Stemmeberettigede skal være fyldt 15 år.
Valgbare er alle der er fyldt 18 år.

Ved udvalgsmøderne tages referat af sekretæren – efterfølgende fordeles referaterne til hovedbestyrelsen og de tre udvalg.
De 3 udvalg er ansvarlige overfor hovedbestyrelsen i forhold til såvel det økonomiske som det sportslige i afdelingerne.

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde fratage et udvalg sine beføjelser – såfremt det pågældende udvalg har misligholdt det økonomiske eller sportslige.