Forsikring ved idrætsrejse


Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.


For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:

 

  • ”Invitation” til arrangementet mv. i udlandet er adresseret til foreningen eller forbund.
  • Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.
  • Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.
  • Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.
  • Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.
  • Udrejse skal være sket fra Danmark. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette krav. Kontakt Tryg eller DIF for at høre nærmere.
  • Rejsens varighed må ikke overstige 6 måneder.

Bemærk!

Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering – jf. ovenfor – er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring. Når der er tale om holdsport, vil det normalt ikke være svært at afgøre, hvornår der er tale om en idrætsrejse i en forening eller i et forbunds interesse/navn. I forhold individuelle idrætter/udøvere kan det være noget vanskeligere at afgøre dette. Hvis du er i tvivl, om en påtænkt rejse til udlandet er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring, bør du inden rejsen kontakte Willy Rasmussen fra DIF på wr@dif.dk eller 43 26 20 36 eller Else Marie Sørensen fra DGI på else.marie.soerensen@dgi.dk eller 79 40 40 03 for at finde ud af, om din/jeres rejse til udlandet er omfattet af idrætsrejseforsikringen.

Afbestillingsforsikring

Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

Klik på nedenstående link, hvis du vil have mere information om forsikringen, og hvad du skal gøre, hvis skaden er sket: 

Idrætsforsikring

Certifikat - rejseforsikringskort

Hvis skaden er sket


//pa//