--%>

Om banen

Kunstgræsbanen i Hjallerup er beliggende ved siden af stadion og er en 3. generations kunstgræsbane. Banen måler 66 x 104 meter og selve arealet måler 70 x 110 meter.

Banen har 11-mands og 7-mands mål. Der er rejst stålhegn omkring arealet som kan aflåses. Dette for at forhindre unødig trafik på banen som kan ødelægge underlaget. 

 

Underlaget består af en græsmåtte med opretstående 60mm strå. Herpå ligges et lag kvartssand og på toppen af dette gummigranulat.
Dette sikrer, at stråene står oprejst på banen på samme måde, som naturligt græs.