Psykologisk krisehjælp i foreninger

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:

  • En ulykke eller voldsom skade.
  • Alvorligt ildebefindende.
  • Overfald/overgreb.
  • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen).
  • Dødsfald – f.eks. under en kamp.

Klik på nedenstående link, hvis du vil have mere information om ordningen, og hvad du skal gøre, hvis skaden er sket: 

Psykologisk krisehjælp


//pa//