Retshjælp


Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke:

  • Straffesager.
  • Sager om skatte- og afgiftsforhold.
  • Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed.

Forsikringssum

Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 125.000 kr. pr. retssag.

Selvrisiko

Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

Klik på nedenstående link, hvis din forening har brug for retshjælp:

Hvis skaden er sket 


//pa//