Hjallerup Idrætsforening

9320 Hjallerup

 

Generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hjallerup Idrætsforening

 

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00 i Klubhuset

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 3. Udvalgsformændenes beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag

 

 • Vedtægtsændring:
  • §13 Bestyrelsen ændres således, at der kan være op til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvor 3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige år

 

 1. Valg til bestyrelse

 

På valg:

 • Claus Kongsgaard – genopstiller ikke
 • Peter Lundgren Kjær - villig til genvalg
 • Kristian Birkkjær – foreslås af bestyrelsen – overtagelse af Heidi Westh Poulsens valg (1 år)
 • Nicklas Royberg – forslåes af bestyrelsen
 • Mark Karlsen – foreslås af bestyrelsen

 

Udtrådt i årets løb:

Heidi Westh Poulsen

 

 1. Valg af suppleant

 

På valg:

Leo Weibel – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor

 

På valg:

Peter Jensen – villig til genvalg

 

 1. Eventuelt

 

 

 

Husk, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.