--%>

Ordensregler ved leje af banen

• Ved arealet forstås inden for hegnet til Kunstgræsbanen.

• Kun spillere og ledere for de hold der benytter banen, må befinde sig på arealet.

• Rygning er ikke tilladt på arealet.

• Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas og lignende på arealet.

• Inden holdet forlader banen ryddes den for medbragt udstyr samt mål stilles tilbage på oprindelig placering. Dette skal ske indenfor den aftalte tid.

Fodboldstøvler

• Metalknopper må ikke benyttes

• Fodboldstøvler skal være rengjorte inden kunstgræsbanen betrædes.

Materiel

• Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges.

• Mål eller andre genstande skal enten køres på hjul eller bæres.

Øvrige betingelser

Såfremt ovenstående regler ikke overholdes vil lejer bliver dobbeltfaktureret eller gjort ansvarlig for eventuelle skader på banen.

Ved snefald forbeholder HIF sig retten til at aflyse og betaler det fulde beløb tilbage.