--%>

Ordensregler ved leje af banen

Generelt

 • Ved arealet forstås inden for hegnet til kunstgræsbanen
 • Kun spillere og ledere for de hold, der benytter banen, må befinde sig på arealet
 • Rygning er ikke tilladt på arealet.
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas og lignende på arealet.
 • Inden holdet forlader banen, ryddes den for medbragt udstyr samt mål stilles tilbage på oprindelig placering. Dette skal ske indenfor den aftalte tid

Fodboldstøvler

 • Metalknopper må ikke benyttes
 • Fodboldtøvler skal være rengjorte inden kunstgræsbanen betrædes.

Materiel

 • Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges.
 • Mål eller andre genstande skal enten køres på hjul eller bæres

Øvrige betingelser

 • Såfremt ovenstående regler ikke overholdes vil lejer blive dobbeltfaktureret eller gjort ansvarlig for eventuelle skader på banen.
 • Ved snefald forbeholder HIF sig retten til at aflyse og betaler det fulde beløb tilbage.