--%>

Sponsorer af kunstgræsbanen

Hjallerup Idrætsforening ønsker at takke de sponsorer, som har bidraget til etableringen af kunstgræsbanen i Hjallerup.

Hjallerup Samvirke 1.000.000 kr.
Den A. P. Møllerske Støttefond - Råt&Godt Den A. P. Møllerske Støttefond 500.000 kr.
Brønderslev Kommune

300.000 kr.

Hjallerup Borgerforening 50.000 kr.
Logo Spar Nord Fonden 50.000 kr.
Tuborgfondet 42.000 kr.